Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-194/19

DZS, d. d., Ljubljana

Nov predstavnik delavcev v nadzornem svetu družbe DZS, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

V nadzorni svet družbe DZS, d.d. je bila na podlagi sklepa sveta delavcev za mandatno obdobje štirih let imenovana nova članica nadzornega sveta ga. Snežana Tripunović.

To sporočilo bo od 15.4.2019 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Uprava družbe

Datum: 15.04.2019