Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-202/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Spremembe Finančnega koledarja za poslovno leto 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Koper obvešča zainteresirano javnost o naslednjih spremembah Finančnega koledarja družbe za leto 2019:

 

  • 28. seja skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d., bo v petek, 17.5.2019;
  • Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz, d.d., za leto 2018, ki bo objavljeno 16.4.2019;
  • Objava Izjave o skladnosti s pripročili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo objavljena 16.4.2019.

     

Spremenjeni finančni koledar za leto 2019 se nahaja v pripetem dokumentu.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 16.04.2019
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2019