Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-103/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ171, SZ107 in DZ89 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ171

SZ107

DZ89

ISIN koda:

SI0002502332

SI0002502340

SI0002502357

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20190814 GOVT GTD

RS/DISC TB 20191114 GOVT GTD

RS/DISC TB 20200514 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

40.000

55.000

50.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

40.000.000,00

55.000.000,00

50.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

16. 5. 2019

16. 5. 2019

16. 5. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

17. 5. 2019

17. 5. 2019

17. 5. 2019

Začetek trgovanja:

17. 5. 2019

17. 5. 2019

17. 5. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

12. 8. 2019

12. 11. 2019

12. 5. 2020

Datum zapadlosti:

14. 8. 2019

14. 11. 2019

14. 5. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 16.05.2019