Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-431/19

DARS d.d., Celje

Informacija po seji Nadzornega sveta DARS d.d.

Nadzorni svet Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, je na današnji, 43. redni seji dal soglasje za izdelavo projektne dokumentacije za zgraditev prvega odseka nove prometne povezave na trasi severnega dela tretje razvojne osi, od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug.

Ta informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS d.d. (www.dars.si), kjer bo dostopna še vsaj pet let od objave.

Komuniciranje
Datum: 10.06.2019