Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-131/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ172, SZ108 in DZ90 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ172

SZ108

DZ90

ISIN koda:

SI0002502373

SI0002502381

SI0002502399

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20190912 GOVT GTD

RS/DISC TB 20191212 GOVT GTD

RS/DISC TB 20200611 GOVT GTD

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

48.000

54.000

36.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

48.000.000,00

54.000.000,00

36.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

13. 6. 2019

13. 6. 2019

13. 6. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

14. 6. 2019

14. 6. 2019

14. 6. 2019

Začetek trgovanja:

14. 6. 2019

14. 6. 2019

14. 6. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

10. 9. 2019

10. 12. 2019

9. 6. 2020

Datum zapadlosti:

12. 9. 2019

12. 12. 2019

11. 6. 2020

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.06.2019