Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-455/19

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba DELO PRODAJA, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana objavlja pomembnejše informacije s seje nadzornega sveta družbe DELO PRODAJA, d.d. z dne 20.6.2019:

  • Nadzorni svet potrdi letno poročilo družbe Delo prodaja, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Delo Prodaja za leto 2018. Bilančna izguba za leto 2018 znaša 160.253 EUR in kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.
  • Nadzorni svet sprejme pisno poročilo nadzornega sveta za leto 2018.
  • Nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe DELO PRODAJA, d.d., in Skupine Delo prodaja za leta 2019, 2020 in 2021, revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.
  • Nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje članov nadzornega sveta g. Jožeta Kenka in g. Roka Gorjupa, katerima mandat traja od 28.7.2019 do 27.7.2023.
  • Nadzorni svet se seznani s predlogom za sklic 28. redne skupščine delničarjev družbe, ki bo 23. julija 2019.
  • Nadzorni svet se seznani z oceno poslovanja družbe v obdobju januar - april 2019.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj petih let.

Uprava družbe
Datum: 20.06.2019