Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-456/19

DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana

Sklic 28. redne skupščine delničarjev družbe DELO PRODAJA, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Statuta družbe in veljavne zakonodaje družba Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Delo Prodaja, d.d. objavlja sklic 28. redne skupščine delničarjev družbe Delo Prodaja, d.d., ki bo 23. julija 2019 ob 11.00 uri na sedežu družbe Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. 

To sporočilo bo od 20.6.2019 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.delo-prodaja.si) za obdobje najmanj petih let.

Uprava družbe
Datum: 20.06.2019