Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-11/19

MENINA d.d.

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019, v nadaljevanju: sklep) družba MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: Menina d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba Menina d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako MENG, dne 19.6.2019 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od svojega delničarja družbe HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o., Soteska 94, 1241 Kamnik.

Iz obvestila delničarja HAJ d.o.o. izhaja, da je ta dne 17.6.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) pridobil 10.310 delnic MENG in da ima tako v smislu sklepa skupaj v lasti 12.260 delnic MENG, kar predstavlja 24% vseh delnic MENG, ter da je s tem presegel prag pomembnega deleža to je prag 20% vseh glasovalnih pravic v družbi Menina d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1.

Uprava
Datum: 20.06.2019