Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-491/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Sava Re, d.d., je 4. julija 2019 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu nadzornikov družbe, št. sklepa Srg 2019/24704 z dne 2. 7. 2019.

V skladu z navedenim sklepom sta z 12. 6. 2019 v sodni register za novo mandatno obdobje ponovno vpisana obstoječa člana nadzornega sveta predstavnika delavcev, Mateja Živec in Andrej Gorazd Kunstek.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 4. julija 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 04.07.2019