Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-159/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

GEN-I, d.o.o. – uvrstitev komercialnih zapisov GEN08

Izdajatelj:

GEN-I, d.o.o.

Poslovni naslov:

Vrbina 17, 8270 Krško

Segment:

Organiziran trg - Segment obveznic

Oznaka:

GEN08

Ime VP:

GEN-I, KOMERCIALNI ZAPIS 26/06/2020

ISIN:

SI0032502401

CFI koda:

DYZUXR

FISN:

GEN/DISC CP 20200626 UNSEC

LEI:

529900AXYB1IBYBC2C81

Število:

250

Nominalna vrednost (v EUR):

25.000.000,00

Datum izdaje v KDD d.d.:

2. 7. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

5. 7. 2019

Začetek trgovanja:

5. 7. 2019

Zadnji trgovalni dan:

22. 6. 2020

Umik iz trgovanja

23. 6. 2020

Datum zapadlosti:

26. 6. 2020

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 100.000,00 EUR

Tečaj:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti

Referenčni tečaj:

100

Več informacij:

Predstavitveni dokument je izdajatelj objavil na SEOnet-u dne 2. 7. 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 04.07.2019