Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-163/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ173 in SZ109 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

LEI koda:

485100000LWQHIX4XX88

Oznaka:

TZ173

SZ109

ISIN koda:

SI0002502423

SI0002502431

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

Ime VP:

TRIMESEČNA ZAKLADNA MENICA 10/10/2019

ŠESTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 30/12/2019

FISN koda:

RS/DISC TB 20191010 GOVT GTD

RS/DISC TB 20191230 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

37.000

57.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

37.000.000,00

57.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

11. 7. 2019

11. 7. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

12. 7. 2019

12. 7. 2019

Začetek trgovanja:

12. 7. 2019

12. 7. 2019

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

8. 10. 2019

23. 12. 2019

Razlog zaustavitve in umika:

Zapadlost vseh obveznosti

Zapadlost vseh obveznosti

Datum zapadlosti:

10. 10. 2019

30. 12. 2019

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 11.07.2019