Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-165/19

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS81 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS81

ISIN koda:

SI0002103842

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

1.500.000

Dodatno št. obveznic:

350.000

Novo št. obveznic:

1.850.000

Datum povečanja na borznem trgu:

16. 7. 2019 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 2. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

2. izdaja obveznic RS81

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic (69. člen ZTFI-1). Ponudbeni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 16. 7. 2019.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 11.07.2019