Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-517/19

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je danes, 15. 7. 2019, na spletni strani družbe objavila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami za obdobje od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019. Poročilo se nahaja na naslednji povezavi: https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Porocilo-o-vseh-poslih-z-Agrokorjem-in-z-njim-povezanimi-druzbami3.pdf.

Poročilo izrednega člana uprave je pripravljeno v skladu z Zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Poročilo ugotavlja, da je Mercator v obdobju poročanja nadaljeval z načinom poslovanja z družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami, ki jasno sledi zakonskim določilom po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP).

Mercator je tudi v omenjenem obdobju sledil zavezam, ki izhajajo iz Pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja in Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave bo po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo objavljeno od 15. 7. 2019 za obdobje najmanj 5 let na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 15.07.2019