Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-525/19

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja
 

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.

 

Nadzorni svet družbe Vipa Holding d.d. je na svoji 43. seji dne 18. 07. 2019 potrdil predlagane sklepe, ki jih je uprava predlagala za redno letno skupščino, ter oblikoval predloge, vezane na imenovanje dveh članov nadzornega sveta, ki jima poteče mandat, ter na imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Predlagal je, da se za člana nadzornega sveta ponovno imenujeta Tomaž Juvan in Goran Gojković, za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 pa je nadzorni svet predlagal družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

To obvestilo bo od 18.07.2019 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 18.07.2019