Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-45/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 23. 8. 2019 do vključno 29. 8. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 12.375 lastnih delnic v skupni vrednosti 752.050 EUR, in sicer:

- 23. 8. 2019   2.970   delnic po povprečni tehtani ceni 61,04 EUR,
- 26. 8. 2019   3.188   delnic po povprečni tehtani ceni 61,00 EUR,
- 28. 8. 2019   3.157   delnic po povprečni tehtani ceni 60,60 EUR in   
- 29. 8. 2019   3.060   delnic po povprečni tehtani ceni 60,46 EUR.                           

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.034.363 kar je predstavljalo 3,154 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.046.738 kar predstavlja 3,192 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 8. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.08.2019