Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-59/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 9. 2019 do vključno 20. 9. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 14.215 lastnih delnic v skupni vrednosti 872.009 EUR, in sicer:

- 16. 9. 2019   3.641   delnic po povprečni tehtani ceni 61,65 EUR,
- 17. 9. 2019   3.680   delnic po povprečni tehtani ceni 60,80 EUR,
- 18. 9. 2019   1.806   delnic po povprečni tehtani ceni 61,00 EUR,    
- 19. 9. 2019   1.336   delnic po povprečni tehtani ceni 61,36 EUR in
- 20. 9. 2019   3.752   delnic po povprečni tehtani ceni 61,74 EUR.
 

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.077.139 kar je predstavljalo 3,285 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.091.354 kar predstavlja 3,328 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 23. 9. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 23.09.2019