Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-61/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 23. 9. 2019 do vključno 27. 9. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 14.974 lastnih delnic v skupni vrednosti 936.817 EUR, in sicer:

- 23. 9. 2019   3.195   delnic po povprečni tehtani ceni 61,76 EUR,
- 24. 9. 2019   1.004   delnic po povprečni tehtani ceni 62,60 EUR,
- 25. 9. 2019   4.016   delnic po povprečni tehtani ceni 62,88 EUR,      
- 26. 9. 2019   3.869   delnic po povprečni tehtani ceni 62,56 EUR in
- 27. 9. 2019   2.890   delnic po povprečni tehtani ceni 63,00 EUR

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.091.354 kar je predstavljalo 3,328 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.106.328 kar predstavlja 3,374 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 9. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.09.2019