Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-69/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 7. 10. 2019 do vključno 11. 10. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 11.903 lastnih delnic v skupni vrednosti 763.327 EUR, in sicer:

- 7. 10. 2019      2.961   delnic po povprečni tehtani ceni 63,82 EUR,
- 8. 10. 2019      4.048   delnic po povprečni tehtani ceni 63,80 EUR,
- 9. 10. 2019         143   delnic po povprečni tehtani ceni 64,40 EUR,      
- 10. 10. 2019    3.525   delnic po povprečni tehtani ceni 64,57 EUR in
- 11. 10. 2019    1.226   delnic po povprečni tehtani ceni 64,67 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili SKB d.d., NLB d.d. in Ilirika, d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.122.639 kar je predstavljalo 3,423 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.134.542 kar predstavlja 3,460 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 14. 10. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 14.10.2019