Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-88/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 12. 2019 do vključno 23. 12. 2019. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.309 lastnih delnic v skupni vrednosti 617.090 EUR, in sicer:

- 20. 12. 2019   4.405 delnic po povprečni tehtani ceni 74,54 EUR in
- 23. 12. 2019   3.904  delnic po povprečni tehtani ceni 73,96 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.225.943 kar je predstavljalo 3,738 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.234.252 kar predstavlja 3,764 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 12. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.12.2019