Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-37/20

PETROL d.d., Ljubljana

Sporočilo po seji nadzornega sveta

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na svoji seji, dne 21. januarja 2020, opravil selekcijske razgovore s potencialnimi kandidati za mandatarja. Na podlagi razgovorov in predstavljenih strategij razvoja družbe Petrol d.d., Ljubljana in skupine Petrol je bila kot najprimernejša kandidatka izbrana mag. Nada Drobne Popović.

Od mandatarke se pričakuje, da bo v roku 21 dni oblikovala ekipo, ki bo lahko imenovana za petletni mandat kot uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana. Do imenovanja nove sestave uprave bodo družbo še naprej vodile predsednica uprave mag. Nada Drobne Popović, članica uprave mag. Danijela Ribarič Selaković in članica uprave/delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Sašo Berger
Namestnik predsednice nadzornega sveta
Datum: 22.01.2020