Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-7/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 1. 2020 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 1.259.846 oziroma 3,842 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 31.533.602.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 2. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.02.2020