Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-17/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

SIJ d. d. – uvrstitev obveznic SIJ6

Izdajatelj:

SIJ d. d.

Sedež in poslovni naslov:

Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana

ISIN:

SI0032103945

Oznaka:

SIJ6

CFI koda:

DBFUFR

FISN:

SIJ/2.80 BD 20241125 UNSEC

Segment:

Trg obveznic

Št. obveznic:

400

Nominalna vrednost obveznice (v EUR):

100.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

40.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 2,80%, po Dnevu prenehanja omejitev 3,10% letno

Izplačilo obresti:

Letno

Datum dospetja glavnice:

25. 11. 2024

Datum izdaje v KDD d.d.:

25. 11. 2019

Datum uvrstitve na borzni trg:

5. 2. 2020

Začetek trgovanja:

5. 2. 2020

Zadnji trgovalni dan:

20. 11. 2024

Datum umika iz trgovanja na borznem trgu:

21. 11. 2024

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 100.000,00 EUR

Druge informacije:

Objava prospekta na SEOnet, dne 31. 1. 2020

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 03.02.2020