Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-242/20

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo po seji nadzornega sveta

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe Nama, d.d., Ljubljana je na seji dne 15.4.2020 sprejel nov sklep glede predloga delitve bilančnega dobička. V Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2019 je vključen predlog delitve dobička skladno s sprejeto dividendno politiko družbe, zaradi spremenjenih okoliščin pa je nadzorni svet na predlog uprave sprejel nov sklep, da bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 526.006,15 eur, ostane v celoti nerazporejen.

Uprava družbe prav tako obvešča delničarje, da je skladno z objavljenim Finančnim koledarjem, objava sklica skupščine predvidena dne 9.4.2020, sama izvedbe skupščina pa 18.5.2020. Zaradi upoštevanja prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020), sprejetega z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), in nejasnosti glede trajanja omenjenega odloka, je družba začasno odložila sklic skupščine in izvedbo le-te. Uprava in nadzorni svet delničarje obveščata, da bosta takoj po prenehanju omejitev gibanja in zbiranja, dopolnila finančni koledar z novim datumom skupščine ter da bo uprava sklicala skupščino.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, www.nama.si od 16.4.2020 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

 

 

 

Datum: 16.04.2020