Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-384/20

NLB, d. d., Ljubljana

NLB in KBC zaključila postopek prodaje NLB Vite

Na podlagi pravil borz in Zakona o trgu finančnih instrumentov, NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

NLB d.d. je 29. maja 2020 po izpolnitvi vseh odložnih pogojev v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 27. decembra 2019 zaključila postopek prodaje svojega 50-odstotnega deleža v družbi NLB Vita d.d. v okviru skupnega prodajnega postopka s KBC.

NLB Vita d.d. bo tudi v prihodnje nadaljevala dolgoročno partnerstvo z NLB d.d., saj bo NLB, d.d. še naprej zagotavljala primarno prodajno pot (ang. »bancassurance«).

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.nlb.si od 29. maja 2020, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 29.05.2020