Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-35/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 17. 8. 2020 do vključno 21. 8. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.867 lastnih delnic v skupni vrednosti 523.165 EUR, in sicer:

- 17. 8. 2020   1.294   delnic po povprečni tehtani ceni 90,00 EUR,
- 18. 8. 2020   1.347   delnic po povprečni tehtani ceni 89,00 EUR,
- 19. 8. 2020   1.149   delnic po povprečni tehtani ceni 89,20 EUR,
- 20. 8. 2020      541   delnic po povprečni tehtani ceni 89,00 EUR and
- 21. 8. 2020   1.536   delnic po povprečni tehtani ceni 88,67 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Intercapital d.d., Ilirika d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.440.079 kar je predstavljalo 4,391 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.445.946 kar predstavlja 4,409 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 8. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.08.2020