Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-37/20

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 24. 8. 2020 do vključno 28. 8. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.262 lastnih delnic v skupni vrednosti 626.677 EUR, in sicer:

- 24. 8. 2020      962   delnic po povprečni tehtani ceni 87,53 EUR,
- 25. 8. 2020   1.560   delnic po povprečni tehtani ceni 86,78 EUR,
- 26. 8. 2020   1.595   delnic po povprečni tehtani ceni 86,00 EUR,
- 27. 8. 2020   1.576   delnic po povprečni tehtani ceni 86,06 EUR in
- 28. 8. 2020   1.569   delnic po povprečni tehtani ceni 85,59 EUR.
  
Posredniki pri nakupih so bili Intercapital d.d., Ilirika d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.445.946 kar je predstavljalo 4,409 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.453.208 kar predstavlja 4,431 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 8. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.08.2020