Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-137/21

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VI-20. izredni seji, dne 22. 3. 2021 obravnaval Odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 014-1080-19/2020, ki jo je družba UNIOR d.d. prejela 3. 3. 2021 ter o njenem prejemu obvestila javnost z obvestilom 10. 3. 2021.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 23.03.2021