Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-165/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Nastop mandata članice uprave družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je 22. marca 2021 na mesto članice uprave družbe imenoval Barbaro Galičič Drakslar, in sicer z nastopom mandata najkasneje 23. aprila 2021. Štiriletni mandat na mestu članice uprave družbe je Barbara Galičič Drakslar nastopila z današnjim dnem, to je 31. marca 2021.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 31.03.2021