Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-405/21

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

116. seja nadzornega sveta z dne 1. junija 2021

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. je na svoji 116. seji, dne 1. junija 2021, potrdil revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež  za leto 2020 in sprejel sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

 

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 01.06.2021