Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-491/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava programa odkupa lastnih delnic

25. skupščina delničarjev je dne 15. 6. 2021 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba skladno s citiranim sklepom skupščine, ki je dal družbi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, objavlja program odkupa lastnih delnic, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet.

Program velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 18. 6. 2022.

O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljivo 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 05.07.2021