Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-59/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 26. 11. 2021 do vključno 2. 12. 2021. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.338 lastnih delnic v skupni vrednosti 628.179 EUR, in sicer:

- 26. 11. 2021       1.000  delnic po povprečni tehtani ceni 119,70 EUR,
- 29. 11. 2021          834  delnic po povprečni tehtani ceni 119,63 EUR,
- 30. 11. 2021       1.155  delnic po povprečni tehtani ceni 117,00 EUR,
-   1. 12. 2021       1.227  delnic po povprečni tehtani ceni 116,43 EUR in
-   2. 12. 2021       1.122  delnic po povprečni tehtani ceni 116,50 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.656.881, kar je predstavljalo 5,052 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.662.219, kar predstavlja 5,069 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 12. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 03.12.2021