Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-164/22

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje, predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja
 

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.

 

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING, d.d. je na svoji 28. korespondenčni seji, ki je bila zaključena dne 28.03.2022 ob 14.00 uri, v tričlansko Revizijsko komisijo, za mandatno obdobje enega leta, ki se prične z dnem 28.03.2022, ponovno imenoval Natašo Češčut - predsednica revizijske komisije, Metko Gobec - zunanji neodvisni strokovnjak in Tomaža Juvana - član revizijske komisije.

To obvestilo bo od 28. 03. 2022 dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 28.03.2022