Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-23/22

MELAMIN, d.d., Kočevje

Revidirano letno poročilo družbe Melamin d.d. Kočevje in skupine Melamin

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Melamin d.d. Kočevje, je na svoji 110. redni seji, ki je potekala v četrtek, 21.04.2022, potrdil revidirano letno poročilo družbe Melamin d.d. Kočevje in skupine Melamin, za leto 2021.

V prilogi objavljamo revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo družbe Melamin d.d. Kočevje in skupine Melamin za leto 2021 v zahtevani evropski enotni elektronski obliki (ESEF) in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila skladno s prvim odstavkom 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815, skupaj z revizorjevim poročilom, ki ga je na seji dne 21.04.2022 sprejel nadzorni svet družbe.

Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2021 je v pripetem dokumentu in bo od 22.04.2022 dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

Družba Melamin d.d. Kočevje je dodatno pripravila neuradno različico revidiranega letnega poročila za leto 2021 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe.

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 22.04.2022
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2021