Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-33/22

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice objavlja:

 

Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d. in Skupine Terme Čatež za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja. Poročilo je v zahtevani ESEF obliki skladno z določbo prvega odstavka 134. Člena ZTFI-1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Nadzorni svet družbe bo letno poročilo obravnaval na svoji naslednji seji.

 

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 10 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost

Uprava družbe
Datum: 29.04.2022
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2021