Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-616/22

PETROL d.d., Ljubljana

Informacija o izvedeni skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Na skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bila dne 26. 9. 2022, so bili družbeniki Petrol d.d., Ljubljana s 74,34-odstotnim lastniškim deležem, Republika Slovenija s 25,01-odstotnim lastniškim deležem ter ostala dva manjša družbenika, seznanjeni s preliminarnimi ugotovitvami finančnega in pravnega pregleda poslovanja ter s scenariji in izračuni glede možnih posledic kritnih nakupov zemeljskega plina in s tem vpliva na dodatno potrebo po likvidnih sredstvih in potrebnim dodatnim kapitalom do konca leta.

Odločitev o dodatnem vplačilu kapitala bodo lastniki sprejeli po preučitvi predstavljenih scenarijev in izračunov na ponovni skupščini družbenikov, ki bo predvidoma sklicana v mesecu oktobru.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 27.09.2022