Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-624/22

SAVA RE, d. d., Ljubljana

AM Best Savi Re potrdila bonitetno oceno »A« (s stabilno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Bonitetna agencija AM Best je po svojem rednem letnem pregledu Savi Re potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno kreditno bonitetno oceno izdajatelja »a«. Obe oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

Finančni položaj je ocenjen kot zelo močan, poslovanje kot močno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen, sistem upravljanja tveganj pa kot razvit in primeren profilu tveganj in obsegu poslovanja.

Agencija je v objavi zapisala, da sloni ocena zelo močnega finančnega položaja na najmočnejši ravni tveganjem prilagojene kapitaliziranosti, likvidnosti portfelja, preudarnem rezerviranju in ugodni organski rasti kapitala, z majhno odvisnostjo od pozavarovanja, zdravo finančno prožnostjo ter dostopom do kapitalskih in dolžniških trgov.

Prav tako ugotavlja, da Sava Re dosega zelo dobre in stabilne poslovne rezultate na podlagi dobrega zavarovalno-tehničnega izida iz premoženjskih in življenjskih zavarovanj ter stabilnega izida iz naložb kljub vse zahtevnejšim tržnim razmeram.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si za najmanj petletno obdobje od dneva objave.

Sava Re, d.d.
Datum: 29.09.2022