Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-640/22

PETROL d.d., Ljubljana

Informacija o seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Na današnji 19. (izredni) seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je uprava člane nadzornega sveta seznanila z nadaljnjimi preliminarnimi ugotovitvami neodvisnega pregleda poslovanja in pravnega pregleda poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, vključno s pravnimi in finančnimi učinki zmanjšanja dobav zemeljskega plina iz Ruske federacije in povečanja nakupov zemeljskega plina iz nadomestnih virov ter vplivom le-teh na dodatno potrebo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana po likvidnih sredstvih in kapitalu do konca leta 2022. Predpostavke temeljijo na različnih scenarijih gibanja cen plina in fizičnih nedobavah plina iz Ruske federacije, pri čemer še nobenega od scenarijev ni mogoče potrditi z dovolj natančno gotovostjo.

Vodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana še naprej izvaja vse aktivnosti za zagotavljanje nemotene oskrbe slovenskih uporabnikov.

Nadzorni svet družbe in uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana si prizadevata za upravljanje z likvidnostnimi in poslovnimi tveganji, ki so vezana na družbo Geoplin d.o.o. Ljubljana, s končnim ciljem zagotovitve zanesljive dobave zemeljskega plina in omejitve potencialnih negativnih učinkov za družbo Petrol d.d., Ljubljana.

Konkretne odločitve glede dokapitalizacije družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana in morebitne druge povezane odločitve bodo predvidoma sprejete v mesecu oktobru.

Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Datum: 06.10.2022