Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-681/22

PETROL d.d., Ljubljana

Pripojitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. k družbi Petrol d.o.o. uspešno zaključena

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Zagreb, Ljubljana, 2. november 2022 - S pravno pripojitvijo družbe Crodux derivati dva d.o.o. k družbi Petrol d.o.o. Zagreb, se dva meseca pred rokom uspešno zaključuje ena največjih poslovnih pripojitev v skupini Petrol v njeni skoraj 80-letni zgodovini. Petrol d.o.o., Zagreb,  je s tem korakom na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov in eno največjih hrvaških podjetij, ki krepi svojo pozicijo celovitega ponudnika energetskih rešitev. Skupina Petrol s tem utrjuje strateško pozicijo na trgih jugovzhodne Evrope.

Pripojitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. k družbi Petrol d.o.o., Zagreb, je z 2. novembrom 2022 vpisana v sodni register na Hrvaškem, s čimer je družba Crodux derivati dva d.o.o. prenehala, celotno poslovanje, skupaj z vsem premoženjem in obveznostmi, pa je bilo preneseno na družbo Petrol d.o.o. Zagreb.

»Za nami je leto dni intenzivnega povezovanja, sodelovanja in ustvarjanja sinergij v združevanju dveh podjetij v eno – pripajanju podjetja Crodux derivati dva d.o.o. v podjetje Petrol d.o.o. Zagreb. Ta korak je v skupini Petrol ena največjih pripojitev v zadnjih desetih letih. Združeni smo danes močnejši, večji in učinkovitejši v zasledovanju cilja nuditi najboljšo uporabniško izkušnjo.  Z združeno nabavo naftnih derivatov in trgovskega blaga in z dvema močnima blagovnima znamkama smo na Hrvaškem postali močnejši igralec v prodaji naftnih derivatov, dosegamo večjo prodajo dodatne ponudbe (gastro programa, trgovskega blaga, storitev …), večamo vrednost lojalnostnega programa za vse stranke, krepimo prodajo energetskih rešitev, skupaj  pa nadgrajujemo tudi veleprodajno mrežo. Skladno s strategijo skupine Petrol 2021 – 2025 bomo na hrvaškem trgu preko prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije in investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,« je ob pripojitvi povedala Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Pogodba o nakupu 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Crodux derivati dva, d.o.o. je bila podpisana 12. 1. 2021,  transakcija nakupa pa je bila zaključena 6. 10. 2021.  Zaključku transakcije je sledila integracija poslovanja v skupino Petrol. Izvedba pripojitve, kot zadnjega koraka integracije, je bila predvidena do konca leta 2022, vsi povezani postopki in opravila pa so bili uspešno zaključeni že dva meseca pred predvidenim rokom.

S prevzemom družbe Crodux derivati dva d.o.o. je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 202 prodajnima mestoma je tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 na 23 odstotkov. Pri tem sta v letu 2021 družbi skupaj prodali za 887 tisoč ton proizvodov iz nafte (pri čemer se Croduxov delež v lanskem letu šteje samo od zaključka transakcije, od oktobra 2021 dalje). S tem Petrol utrjuje položaj drugega največjega ponudnika naftnih derivatov na Hrvaškem in pomembnega igralca na trgih JV Evrope.

»Z vključitvijo Croduxovih prodajnih mest v poslovni sistem Petrola so bile uspešno realizirane sinergije na področju nabave in ponudbe naftnih derivatov, partnerstva pri energetski tranziciji, na marketinškem področju in na področju upravljanja odnosov s kupci. Pravna združitev dveh družb v eno olajšuje poslovanje v vseh vidikih. Z združitvijo v eno pravno entiteto je Petrol postal eno največjih hrvaških podjetij. Z naprednim prodajnim formatom pa združujemo najboljše prakse obeh podjetij, ki skupaj uvajata nove najnaprednejše tehnologije, s katerimi Petrol na Hrvaškem zagotavlja odlične uporabniške storitve. Ne glede na pravno združitev podjetij blagovno znamko Crodux ohranjamo, saj želimo izkoristiti njeno moč in ugled na hrvaškem tržišču«, izpostavlja Boris Antolovič, direktor Petrol d.o.o., Zagreb.

Petrol d.o.o., Zagreb, danes združuje okoli 2.200 zaposlenih, ki po združitvi dveh družb v eno skupaj zasledujejo vizijo skupine Petrol postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. V načrtovanje in izvajanje integracije so bila vključena vsa poslovna področja: prodaja, nabava, IT, marketing in komuniciranje, logistika, upravljanje s kadri, pravne zadeve, investicije in vzdrževanje ter finance. Vsako poslovno funkcijo je zastopala integrirana delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh treh družb, integracijska projektna skupina pa je skupaj štela več kot 100 oseb. 

V zadnjih petih letih je skupina Petrol na Hrvaškem izvedla naložbe v vrednosti 276,7 milijona evrov. Skupina Petrol je na Hrvaškem prisotna tudi s projekti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Vetrna elektrarna Glunča in Vetrna elektrarna Ljubač proizvedeta električno energijo, ki v povprečju zadostuje za oskrbo 45.000 gospodinjstev. V gradnji so tri sončne elektrarne Suknovci, Vrbnik in Pliskovo, skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh, ki bodo z delovanjem začele spomladi leta 2023. Na Hrvaškem ima skupina Petrol v lasti še 66 električnih polnilnic za polnjenje električnih vozil, v najemu tri skladišča naftnih derivatov (Zadar, Zagreb-Žitnjak in Ploče), v najemu pet skladišč utekočinjenega naftnega plina (Sv. Križ Začretje, Unešić, Banići, Divoš in Kukuljanovo), ima pa tudi tri koncesije za zemeljski plin v okviru lastnega podjetja Zagorski Metalac d.o.o. z 18.000 aktivnimi priključki.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 02.11.2022