Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-5/13

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2012

V finančnem koledarju smo v družbi SALUS, Ljubljana, d. d. na dan 28. 2. 2013 napovedali objavo nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2012. Namesto napovedane objave objavljamo revidirano letno poročilo družbe SALUS, Ljubljana, d. d. za leto 2012, ki ga je revizijska komisija družbe že obravnavala in predlagala nadzornemu svetu družbe v potrditev. Revidirano letno poročilo s strani nadzornega sveta družbe še ni bilo obravnavano in potrjeno, saj je naslednja seja nadzornega sveta razpisana za mesec marec. Ko bo revidirano letno poročilo obravnavano in potrjeno s strani nadzornega sveta, bomo to javno objavili.

Revidirano letno poročilo je na vpogled na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d. d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delavnik od 1. 3. 2013 do vključno 1. 4. 2013 v tajništvu uprave med 9.00 in 12.00 uro in na spletni strani www.salus.si.


To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe
www.salus.si od 28. 02. 2013 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 28.02.2013