Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-238/13

GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana

Sklic 25. seje skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe Grand hotel Union d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, sklicuje 25. sejo skupščine delniške družbe Grand hotel Union d.d.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Letno poročilo Grand hotela Union d.d. in skupine Grand hotel Union za leto 2012 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2012 je sestavni del skupščinskega gradiva in je že objavljeno 21.5.2013.

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka (5 let) objavljeno tudi na spletni strani družbe www.gh-union.si.

Glavni direktor:
Bogdan Lipovšek
Datum: 19.07.2013