Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1091/08

TOSAMA, d.d., Domžale

TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale (v nadaljevanju: družba) na podlagi določil 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami) in 3. člena Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št.106/2007, spremembe 33/2008) objavlja nadzorovano informacijo

Obvestilo o prejemu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TOSAMA, d.d., Domžale objavlja naslednje sporočilo:

Danes, dne 31.07.2008, je uprava družbe s strani Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana prejela prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Tosama, d.d., na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/195/AG-08-(462) z dne 29.07.1008 za račun prevzemnika SANA INVESTICIJE, družba za upravljanje podjetij, d.o.o., Dunajska cesta 123, Ljubljana.
V skladu s 34. členom Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06 s spremembami) bo uprava družbe najkasneje v roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe objavila mnenje o prevzemni ponudbi.

Prevzemna ponudba je v priponki.


Ta objava bo od danes, 31.7.2008, za dobo najmanj petih let dosegljiva tudi na spletni strani www.tosama.si.

 

 
Uprava TOSAMA d.d.

 

Datum: 31. 7. 2008

Pripeti dokumenti: Prevzemna ponudba