Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-49/11

VIPA HOLDING, d.d., Ajdovščina

Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. in Skupine VIPA HOLDING za poslovno leto, končano na dan 31.12.2010

Na podlagi 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št 67/07, 69/08 in 40/09) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja


NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA IN NEKONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2010


Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2010 in sta od danes dalje dostopni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si. Poročili sta na vpogled tudi na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Nadzorni svet je obravnaval in sprejel nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2010, konsolidiranega letnega poročila pa nadzorni svet še ni obravnaval. Sprejem in potrditev konolidiranega letnega poročila sta predvidena v mesecu maju. Informacija o tem bo objavljena naknadno.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2010 in to obvestilo bodo od 22. 04. 2011 dalje objavljeni na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.
Uprava družbe
Datum: 22.04.2011