Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-1/12

ETOL, d. d., Škofja vas

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) – oddelek 3.3. (UL RS, št. 67/07) sporočamo, da nas je družba CBH d.o.o. Celje, katere direktor je g. Zdenko Podlesnik, ki je tudi član nadzornega sveta družbe Etol d.d., dne 3.1.2012 obvestila, da je dne 22.12.2011 pridobila in dne 23.12.2011 odsvojila 1.000 delnic družbe Etol, d.d. (ETOG).

To obvestilo bo od dneva te objave vsaj pet let na vpogled tudi na spletni strani družbe www.etol.com.

 
Uprava družbe
Datum: 04.01.2012