Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-6/12

ETOL, d. d., Škofja vas

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) – oddelek 3.3. (UL RS, št. 67/07) posredujemo obvestilo, da je g. Glavan Anton, član NS družbe Etol d.d., dne 13.01.2012 pridobil 22 delnic družbe Etol, d.d. (ETOG) in s tem povečal svoj delež na 1.290 delnic, kar predstavlja 0,506 % delež vseh izdanih delnic z glasovalno pravico oz. skupaj 0,506 % delež v kapitalu družbe Etol d.d..

To obvestilo bo od dneva te objave vsaj pet let na vpogled tudi na spletni strani družbe www.etol.com.
 
Uprava družbe
Datum: 16.01.2012