Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-30/14

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Pridobitev lastnih delnic od SOD-a in KAD-a

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja naslednje sporočilo:           

Vezano na naše obvestilo z dne 28.3.2014, da je družba Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana (kupec), dne 25.3.2014 s Slovensko odškodninsko družba, d.d., in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., (prodajalca) sklenila Pogodbo o nakupu 11.881 delnic družbe Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., po ceni 290 EUR za delnico. Pogodba o nakupu delnic je bila sklenjena pod odložnim pogojem in stopi v veljavo z dnem, ko bodo delničarji skupščine družbe Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana sprejeli sklep o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala, v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah

Vas obveščamo, da je skupščina delničarjev navedeni sklep potrdila, družba SALUS, Ljubljana, d.d., pa je dne 08.05.2014 pridobila 11.881 delnic od Slovensko odškodninsko družba, d.d. in Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in sicer z namenom umika lastnih delnic!

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 12. 05. 2014 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 09.05.2014