Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-217/10

GORENJE, d.d., Velenje

Nominacijski odbor Gorenja pričel z delom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Gorenje, d.d., Velenje obvešča javnost, da je nadzorni svet družbe na seji dne 2. 3. 2010 imenoval petčlanski nominacijski odbor kot komisijo nadzornega sveta. Odbor sestavlja predsednik nadzornega sveta, dr. Jože Zagožen, predstavniki treh največjih delničarjev, ki so Kapitalska družba, d.d., KD Skladi, d.o.o. in Home Products Europe B.V. ter predstavnik Kadrovsko – akreditacijskega sveta (KAS). Nominacijski odbor se je sestal dne 5. 3. 2010. Sejo je vodil predsednik odbora Bachtiar Djalil. Na seji je nominacijski odbor sprejel sklep o pričetku postopka priprave predloga za imenovanje članov nadzornega sveta družbe, ki mora biti končan do 6. 4. 2010. Nominacijski odbor vabi vse zainteresirane kandidate, ki bi želeli oddati vlogo za kandidata za člana nadzornega sveta družbe, da izpolnijo vlogo in obrazce, ki so dostopni na spletni strani www.gorenje.com in jih pošljejo družbi. Prijave morajo prispeti na sedež družbe najkasneje do 23. 3. 2010.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 08.03.2010