Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-241/10

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet potrdil člane nominacijskega odbora

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d. d., Velenje, obvešča javnost, da je nadzorni svet družbe na seji dne 11. 3. 2010 potrdil člane nominacijskega odbora, razširil sestavo odbora za še enega člana ter hkrati, v skladu z določbami ZGD-1, za predsednika nominacijskega odbora imenoval mag. Petra Ješovnika. Ostali člani nominacijskega odbora so še predsednik nadzornega sveta, dr. Jože Zagožen, Bachtiar Djalil, predstavnik Kapitalske družbe, d. d., Andraž Grahek, predstavnik družbe KD Skladi, d. o. o., Philip Sluiter, predstavnik družbe Home Products Europe B. V., in pa dr. Bogomir Kovač, predstavnik Kadrovsko – akreditacijskega sveta.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 11.03.2010