Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-49/10

GORENJE, d.d., Velenje

Revidirano letno konsolidirano in nekonsolidirano poročilo za leto 2009

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 110. člen

Nadzorni svet je na svoji 37. seji, dne 16.4.2010 sprejel revidirano Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2009 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009. Nadzorni svet je sprejel Poročilo o preveritvi letnega poročila, ki ga bo posredoval skupščini delničarjev.

Celotno letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2009 je na vpogled na uradni spletni strani družbe: www.gorenjegroup.com/si/odnosi_z_investitorji/letna_porocila  

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 22.04.2010