Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
DOC-21/10

GORENJE, d.d., Velenje

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejetja prejšnje izjave o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od 23. aprila 2009 do 16. aprila 2010, ko sta njeno vsebino skupaj oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 22.04.2010