Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-587/10

GORENJE, d.d., Velenje

Kreditni odbor IFC potrdil namero IFC o investiciji v lastniški in dolžniški kapital Gorenja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d. d., je včeraj, 3. 5. 2010, prejela obvestilo IFC, da je njegov kreditni odbor potrdil investicijo v lastniški in dolžniški kapital Gorenja, pri čemer mora dokončno potrditev investicije podati še njegov upravni odbor na seji dne 20. 5. 2010.

V IFC so izrazili zadovoljstvo, da je nadzorni svet Gorenja, d. d., na seji dne 16. 4. 2010 potrdil povečanje osnovnega kapitala z izdajo 2.252.252 novih delnic, skupne vrednosti nekaj manj kot 30 milijonov evrov, ki bi jih vpisal in vplačal IFC. Z namenom, da se načrtovani dokapitalizaciji izvedeta v predvidenih rokih in obsegu, IFC predlaga, da bi pri prvem povečanju osnovnega kapitala sodeloval z vplačilom 25 milijonov evrov, s preostalimi 5 milijoni evrov pa bi sodeloval pri drugem povečanju osnovnega kapitala, pri čemer mora obe vplačili dokončno potrditi še upravni odbor IFC.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 04.05.2010